13924624156
Follow Us
Language
banner
  • Telephone

    13924624156

  • address

    Floor 6, Building 1, Chuangdahui Garden, No. 7, Daming 1st Road, Guangda Community, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province..

  • Mail

    huachuangmei@163.com

Huachuangmei Global Operation Center

Address: 6th Floor, Building 1, Chuangdahui Garden, No. 7, Daming 1st Road, Guangda Community, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Contact information: 13924624156